Διεργασίες έργου σε τρία βήματα

1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διεξάγεται ενδελεχής έλεγχος της ταράτσας. Προσδιορίζουμε τον τύπο της ταράτσας, την υπάρχουσα κατάσταση στη θερμομόνωση και τη μεμβράνη . Όλα τα συστατικά του υφιστάμενου συγκροτήματος της ταράτσας αναλύονται και ελέγχονται για να προσδιοριστεί τι μπορεί να σωθεί και τι να ενσωματωθεί στο νέο σύστημα .

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι μηχανικοί έργων της monosiTM εξετάζουν όλες τις πιθανές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μόνωσης, τις απαιτήσεις απόδοσης, την κλίση, την ένταση του ανέμου, τις απαιτήσεις κώδικα κλπ. Μετά την εξερεύνηση όλων των πιθανών επιλογών, η ομάδα μηχανικών μας θα περιορίσει της εφικτές περιπτώσεις.  Θα συστήσει λύσεις τεχνικά άρτιες που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ομάδα στελεχών της monosiTM και ο μηχανικός  θα εξηγήσουν στη συνέχεια με ευνόητους όρους πώς θα επιλύσουν τα  προβλήματα στεγάνωσης σαν να έκαναν δικό τους κτίριο. Θα σας δοθούν φυλλάδια και δείγματα έτσι ώστε να έχετε μια ακριβή καταννόηση του τι αγοράζετε και πώς θα εγκατασταθεί.