Κτίρια στα οποία έχουν εφαρμοστεί συστήματα μονώσεων από τη monosi

Ένα μικρό δείγμα ποικιλίας πελατών με εφαρμογές όπως στεγανοποίησης ,θερμομόνωσης και ηχομόνωσης από τη monosiΤΜ