Πίνακας

Ενδεικτικών Τιμών

Τιμολόγησης

Στεγάνωση Δώματος

Με ασφαλτικές μεμβράνες
15 Τετραγωνικό μέτρο
 • Τελική επιφάνεια μεμβράνη ψηφίδας
 • Προετοιμασία
 • Υλικά
 • Τοποθέτηση
δημοφιλής

Θερμοπρόσοψη

Thermo System
39 Τετραγωνικό μέτρο
 • Τελική επιφάνεια χρώμα
 • Προετοιμασία
 • Υλικά
 • Τοποθέτηση
δημοφιλής

Στεγάνωση Δώματος

Με Βοτσαλόπλακες 40χ40
42 Τετραγωνικό μέτρο
 • Τελική επιφάνεια πλάκες 40Χ40
 • Προετοιμασία
 • Υλικά
 • Τοποθέτηση
δημοφιλής

Βαφή δαπέδου

Με epoxy
23 Τετραγωνικό μέτρο
 • Τελική επιφάνεια χρώμα Epoxy
 • Προετοιμασία
 • Υλικά
 • Τοποθέτηση
δημοφιλής

Ηχομόνωση τοίχου

Sound System
39 Τετραγωνικό μέτρο
 • Τελική επιφάνεια γυψοσανίδα
 • Προετοιμασία
 • Υλικά
 • Τοποθέτηση
δημοφιλής

Βαφή πισίνας

Με χρώματα Mega poxy
9
60
Τετραγωνικό μέτρο
 • Τελική επιφάνεια epoxy χρώμα
 • Προετοιμασία
 • Υλικά
 • Τοποθέτηση
δημοφιλής