1. Επισκέψιμο δώμα με έρμα χαλικιού.
2. Βατό δώμα με με πλάκες και αποστράγγιση.

Πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες APP

Οι πλαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες (APP) παράγονται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά με βάση το Ατακτικό Πολυπροπυλένιο (APP).

Οι ιδιότητες του Ατακτικού Πολυπροπυλενίου (APP), προσδίδουν στις πλαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες :

 • Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και όζον (σε αντίθεση με τα SBS τα οποία είναι ευάλωτα στην υπεριώδη ακτινοβολία)
 • Αυξημένη αντοχή στη γήρανση (λόγω της μοναδικής συμβατότητας του ατακτικού πολυπροπυλενίου με ένα μεγάλο εύρος ασφαλτικών είναι οι πιό ανθεκτικές μεμβράνες στη γήρανση).
 • Μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες (μικρότερη όμως από την αντίστοιχη των SBS)
 • Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
 • Πολύ καλή συμπεριφορά σε διαβρωτικό περιβάλλον (οξέα, ανόργανα άλατα, ρύπανση κλπ)
 • Αυξημένη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση
 • Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα

Οπλισμός
Οι συνήθεις οπλισμοί των πλαστομερών μεμβρανών είναι :

 • Πολυεστέρας : που προσδίδει στην μεμβράνη εξαιρετικές αντοχές σε μηχανική καταπόνηση (θραύση, διάτρηση, σχίσιμο κλπ) και σταθερότητα διαστάσεων.
 • Υαλοπίλημα : που προσδίδει στην μεμβράνη σταθερότητα διαστάσεων.

Επικάλυψη
Οι συνήθεις άνω επικαλύψεις των πλαστομερών μεμβρανών είναι :

 • Φύλλο πολυαιθυλενίου : σε περιπτώσεις που η πλαστομερής μεμβράνη θα προστατεύτεται μετά την εφαρμογή της από άλλο συμπαγές υλικό
 • Εγχρωμη ορυκτή ψηφίδα : σε περιπτώσεις που η πλαστομερής μεμβράνη θα παραμείνει εκτεθειμένη, η ορυκτή ψηφίδα την προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και αυξάνει τις αντοχές της στην κρούση (π.χ περπάτημα, πτώση υλικών κλπ), παρεμποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς, μειώνει την ανεμοπίεση και την θερμοκρασία της επιφάνειας.
 • Φύλλο αλουμινίου : το κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο αλουμινίου, αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία σε περιπτώσεις που η πλαστομερής μεμβράνη θα παραμείνει εκτεθειμένη.

Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους των μεμβρανών, όπως και η σωστή εφαρμογή τους από εξειδικευμένα συνεργεία, μπορούν μόνο να εγγυηθούν την μακρόχρονη λειτουργία της στεγάνωσης.

Οι πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες χρησιμοποιούνται για στεγάνωση κάθε είδους ομαλής επιφάνειας :

 • από μπετόν, μέταλλο, ξύλο κλπ
 • με ή χωρίς κλίση ή καμπύλες
 • με ή χωρίς θερμομόνωση
 • με ή χωρίς προστατευτική επικάλυψη

Εφαρμογή
Προετοιμασία υποστρώματος

 • Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνή, να απομακρυνθούν τα σαθρά υλικά, να εξομαλυνθούν οι προεξοχές και να γεμίσουν οι μεγάλες κοιλότητες με κατάλληλο υλικό.
 • Γίνεται επάλειψη ασφαλτικού υλικού εν ψυχρώ ή εναλλακτικά θερμή ασφαλτόκολλα.
 • Οταν στεγνώσει το ασφαλτικό υλικό, εφαρμόζονται οι στεγανωτικές μεμβράνες (να αποφεύγεται η εφαρμογή τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).

Τοποθέτηση

 • Οι εργασίες αρχίζουν από τα χαμηλότερα σημεία και παράλληλα με τις ρύσεις της επιφάνειας.
 • Πριν την εφαρμογή, τα ρολά θα πρέπει να ξετυλίγονται και να παραμένουν για λίγο έτσι, προκειμένου να “χαλαρώνει” η μεμβράνη και να μειώνονται οι δυνάμεις συστολής στις ενώσεις.
 • Συγκόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα με την χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Οι μεμβράνες συγκολλούνται η μία παράλληλα με την άλλη, με τρόπο που να εφασφαλίζει την ανεμπόδιστη ροή του νερού.
 • Θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά η προτεινόμενη από τον παραγωγό επικάλυψη των φύλλων τόσο κατά μήκος του ρολού όσο και στα άκρα τους. Οι επικαλύψεις των μεμβρανών κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των μεμβρανών.
 • Οι ενώσεις εξομαλύνονται με την χρήση κατάλλησης καμπύλης σπάτουλας ή με μυστρί.
 • Στις περιπτώσεις εφαρμογής δύο ή περισσοτέρων στρώσεων στεγανωτικών μεμβρανών, η δεύτερη στρώση τοποθετείται κατά την ίδια κατεύθυνση με την πρώτη, αλλά με παράλληλη μετατόπιση των φύλλων, έτσι ώστε οι επικαλύψεις των φύλλων της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στο μέσο των φύλλων της δεύτερης.
 • Σε περίπτωση ελεύθερης τοποθέτησης των μεμβρανών (χωρίς συγκόλληση στο υπόστρωμα), θα πρέπει να προβλέπεται ικανού βάρους προστατευτική στρώση για να εξαλείφεται ο κίνδυνος υφαρπαγής από ανεμοπίεση.
 • Για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες επιβάλλεται η δημιουργία εξαεριστικής στρώσης.

ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

 • Οι κύλινδροι πρέπει να μεταφέρονται σε παλέτες σε κατακόρυφη θέση.
 • Η προστατευτική μεμβράνη του ρολού δεν πρέπει να καταστρέφεται κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.
 • Χρησιμοποιήστε σχοινιά ή άλλες συσκευές για να ασφαλίσετε την παλέτα κατά τη μεταφορά.
 • Αποφύγετε την πτώση ή την πρόσκρουση κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του υλικού.
 • Οι κύλινδροι πρέπει να αποθηκεύονται σε κατακόρυφη θέση.
 • Προσωρινή αποθήκευση δύο στοιβαγμένων παλετών επιτρέπεται. Τοποθετήστε ένα στρώμα διανομής μεταξύ των δύο παλετών.
 • Προστατέψετε τα ρολά από το φως του ήλιου. εάν το υλικό αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάντε πλάγια κοψίματα στο καπάκι για να αποφύγετε τη συμπύκνωση.
 • Αποθηκεύστε το υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από πηγές θερμότητας.