ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Εφαρμογές

Οι ασφαλτικές μεμβράνες APP η SBS για χρήση σε εφαρμογές ταρατσών-δωμάτων, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία παγκοσμίως από κορυφαίους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και ιδιοκτήτες σε οποιουσδήποτε τύπους οριζόντιων και κάθετων κατασκευών, όπως πλατείες, καταστρώματα στάθμευσης, σήραγγες, γέφυρες, τοίχοι θεμελίων και ταρατσών … δημιουργώντας ένα ασυναγώνιστο ιστορικό σχεδόν 50 χρόνια.

Η προστατευμένη μεμβράνη δώματος

Συμβατική σκέψη στον σχεδιασμό δώματος…

Καθώς οι δομές των κτιρίων έγιναν μεγαλύτερες και οι αντίστοιχες μεγαλύτερες περιοχές δεν μπορούσαν να καλυφθούν αποτελεσματικά με απότομες στέγες, εξελίχθηκε η τεχνολογία της επίπεδης οροφής. Η πλαγιά του νερού έπεσε και οι ταράτσες απαιτούσαν ένα νέο στοιχείο – στεγανοποίησης. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση, η βιομηχανία στεγών άρχισε να εφαρμόζει την ασφαλτική μεμβράνη απευθείας στο κατάστρωμα οροφής. Καθώς το κόστος των καυσίμων αυξήθηκε ξανά στη δεκαετία του 1940,  αυξήθηκε περαιτέρω η ζήτηση για ενεργειακή απόδοση. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση της απώλειας ενέργειας υπαγόρευσε την προσθήκη μόνωσης οροφής. Δεδομένου ότι τα μονωτικά υλικά πριν από τέσσερις δεκαετίες δεν ήταν ανθεκτικά στο νερό, η μόνωση έπρεπε να τοποθετηθεί κάτω από τη μεμβράνη στεγανοποίησης για προστασία. Το σύστημα αυτό έγινε γνωστό ως συμβατικό σύστημα μόνωσης δώματος. Με τη συμβατική ταράτσα η μόνωση προστατεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον, ωστόσο η μεμβράνη διαχωρίζεται από το κατάστρωμα οροφής. Επειδή δεν διατηρείται πλέον εντός της μέτριας θερμοκρασίας που βρίσκεται κοντά στη θερμοκρασία του κτιρίου, η μεμβράνη υπόκειται σε μια νέα σειρά συνθηκών και περιβαντολλογικών πιέσεων.

Οι συμβατικές ταράτσες είναι ευαίσθητες …

Μια συμβατική διάταξη ταράτσας μπορεί να αφήσει τη μεμβράνη στεγανοποίησης εκτεθειμένη σε ακραίες και συχνά αιφνίδιες αλλαγές θερμοκρασίας, σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι , σε χαμηλότερες χειμερινές θερμοκρασίες, λακκούβες με πάγο, υπεριώδεις ακτίνες,  κακοποίηση από βαριά κυκλοφορία ποδιών και συνήθη συντήρηση. Η έκθεση σε όλα αυτά τα στοιχεία αποδυναμώνει την ακεραιότητα της μεμβράνης. Μόλις η μεμβράνη υποστεί βλάβη, η υγρασία τελικά θα εισέλθει στη μόνωση και θα προκαλέσει απώλεια της θερμικής απόδοσής της. Υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος …

Οφέλη

Η προστατευμένη μεμβράνη στέγης (PMR) …

Ένας καλύτερος τρόπος είναι μέσω της μόνωσης Dow Chemicals STYROFOAM®, ενός πολυστυρενίου κλειστού κυττάρου που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία. Τοποθετημένη στην κορυφή της  Μεμβράνης , προσφέρει προστασία από το σκληρό περιβάλλον της ταράτσας. Αυτή η διάταξη των υλικών δώματος- 1.κατάστρωμα οροφής, 2,μεμβράνη στεγανοποίησης, 3,ανθεκτική στην υγρασία μόνωση – αναφέρεται σήμερα ως η προστατευμένη μεμβράνη (PMR). Με τέτοιες ταράτσες, η περιοχή θερμοκρασίας της μεμβράνης και ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας μειώνονται δραστικά. Απλά αναστρέφοντας τη μόνωση και τη μεμβράνη – μόνωση στην κορυφή της μεμβράνης και όχι κάτω από αυτήν – η αιτία πολλών προβλημάτων στέγης μπορεί να εξαλειφθεί.

Πλεονεκτήματα της διάταξης  (PMR) …

Σε συμβατικές στέγες, η εκτεθειμένη μεμβράνη μπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη από βαριά κυκλοφορία ποδιών και συνήθη συντήρηση. Κατάχρηση που προκαλείται από άλλα συνεργεία , κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή μετά από συντήρηση σε μονάδες HVAC ταράτσας … ή το περιστασιακό σκίσιμο κατά λάθος! Προφανώς, σε ένα συγκρότημα PMR, η μόνωση και το στρώμα έρματος στην κορυφή της μεμβράνης βοηθά στην προστασία του από τη κακοποίηση. 

Η μητέρα φύση μπορεί να είναι και σκληρή!  Από μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, από μέρα σε νύχτα, δρομολόγηση με κατάψυξη-απόψυξη, UV και όζον.

Μια μελέτη που έγινε από τον Αμερικανικό Στρατό, Σώμα Μηχανικών της δεκαετίας του ’70 έδειξε ότι σε μια εγκατάσταση PMR στην Αλάσκα, η μεμβράνη οροφής παρέμεινε στους 15 ° F της θερμοκρασίας του καταστρώματος … όλο το χρόνο.

Τυπικές εφαρμογές δωματος

1. Επισκέψιμο δώμα με έρμα χαλικιού.
2. Βατό δώμα με με πλάκες και αποστράγγιση.
Επισκέψιμο δώμα με έρμα χαλικιού. Σε μεταλλική κατασκευή
Επισκέψιμο δώμα με πλάκες. Σε μεταλλική κατασκευή
3. Πράσινο δώμα
4. Μπλε δώμα με αποταμίευση νερού.