Σε διαμέρισμα των Αθηνών έγινε εξωτερική θερμοπρόσοψη με το σύστημα της mapei. Εδώ βλέπουμε το διαμέρισμα που έχει ντυθεί εξωτερικά με τα θερμομονωτικά υλικά.

Θερμοπρόσοψη στην Αθήνα

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και αισθητικής ανανέωσης για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες παλαιών ή νέων κτιρίων. Επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή σε υπάρχοντα κτίρια, ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής ή την ηλικία τους, ενώ αποτελεί και νέο τρόπο δόμησης για νέα κτίρια.

O τεχνίτης με τη βοήθεια της σπάτουλας επικαλύπτει το θερμομονωτικό υλικό με σοβά και πλέγμα.

Θερμοπρόσοψη στην Αθήνα