Ανερχόμενη υγρασία από το πάτωμα…..

Υλικά για την ανερχόμενη υγρασία
Πλύσιμο με υδροβολή

Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας , τα παρακάτω στάδια δείχνουν τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος .

Σοβάντισμα με θερμοσοβά κολόνας
Τελική στρώση λεπτού σοβά
Ανερχόμενη υγρασία από το πάτωμα…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *