Ανερχόμενη υγρασία από το πάτωμα…..

Ανερχόμενη υγρασία.
Υλικά για την ανερχόμενη υγρασία
Πλύσιμο με υδροβολή

Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας , τα παρακάτω στάδια δείχνουν τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος .

ανερχόμενη υγρασία
Σοβάντισμα με θερμοσοβά κολόνας
Μόνωση εσωτερικά,ανερχόμενη υγρασία
Τελική στρώση λεπτού σοβά
Ανερχόμενη υγρασία από το πάτωμα…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *