Το Monte Carlo Hotel Casino κάηκε το 2008 EIFS θερμοπρόσοψη μέτρα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν σε κατασκευές εξωτερικής μόνωσης

Το Monte Carlo Hotel Casino κάηκε το 2008 EIFS θερμοπρόσοψη μέτρα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν σε κατασκευές εξωτερικής μόνωσης

Το Monte Carlo Hotel Casino Fire NFPA Journal®,  Μάιος / Ιούνιος 2008 Από τον Bob Duval Στις 10:57 π.μ. στις 25 Ιανουαρίου 2008, ένας αυτοκινητιστής ήλθε σε επαφή με το κέντρο αποστολής Clark County, Nevada, Fire Department (CCFD) για να αναφερθεί